OFERTA

Rodzaje usług realizowane w pracowni oraz krótki opis przebiegu prac na poszczególnych etapach opracowywania projektu wnętrz.

PROJEKTY ARANŻACJI WNĘTRZ – czyli projekty koncepcyjne

Tego typu opracowania bazują głównie na materiałach dostarczonych przez inwestorów (rzuty, przekroje), zazwyczaj zawierają:

– projekt funkcjonalny wnętrza
– projekt posadzek
– projekt oświetlenia

choć wszystko zależy tu od ustaleń z inwestorami, bo zakres takiego projektu można albo zwiększyć albo zmniejszyć.

W projektach tych nie są uwzględniane detale – kolory, materiały, czy szczegółowe rozwiązania meblowe.
Zwykle przedstawiane są one w postaci rzutów poziomych. Nie są do nich wykonywane realistyczne wizualizacje.
W szczególnych przypadkach, zakres opracowania takiego projektu wnętrz może zostać zwiększony.
Ceny takich projektów zależą od wielkości i stopnia szczegółowości opracowania.
Czas przygotowania takich projektów jest zwykle krótki, jest więc to dobre rozwiązanie dla tych, którzy potrzebują ich „na wczoraj”, a jednocześnie dokładnie wiedzą co chcą mieć w projektowanych wnętrzach, natomiast niespecjalnie mocno czują się w kwestiach technicznych, takich jak na przykład rozplanowywanie oświetlenia.

SZCZEGÓŁOWE PROJEKTY WNĘTRZ – czyli projekty właściwe

Ten rodzaj projektu wnętrz wymaga szczegółowych pomiarów (inwentaryzacji) na miejscu budowy/remontu (w przypadku projektu „miejscowego”, bo przy współpracy „online” projekt wykonywany jest na podstawie projektu budowlanego dostarczonego przez inwestorów) i zawiera standardowo następujące opracowania:

– projekt rozplanowania funkcji wnętrza
– wskazania budowlane (wszelka lekka zabudowa trwała), zmiany układów ścian itp.
– wskazania wod. kan. i C.O.
– projekt rozmieszczenia gniazdek elektrycznych
– projekt rozmieszczenia opraw oświetleniowych i przypisanych im wyłączników
– projekt sufitów z gips. karton.
– projekt posadzek
– projekt ułożenia płytek ściennych (łazienki, ew. inne pomieszczenia)
– projekty mebli (wszystkie pomieszczenia wchodzące w zakres projektu wnętrz)
– dobór mebli gotowych (zwykle są to wypoczynki, krzesła, stoły, etc. ale zależy to tez od ustaleń z inwestorami)
– projekt kominka (jeżeli jest w zakresie projektu)
– projekt schodów (jeżeli są w zakresie projektu)
– dobór kolorystyki, elementów wyposażenia i materiałów wykończeniowych
– komputerowe wizualizacje projektowanych pomieszczeń i panoramy 360
– zestawienia materiałów wykończeniowych i elementów wyposażenia użytych w projekcie

W cenie tego projektu jest również pomoc w doborze materiałów wykończeniowych i elementów wyposażenia (w tym wspólne wizyty w sklepach – w przypadku projektu „miejscowego”) oraz pomoc w trakcie realizacji projektu (w przypadku wystąpienia problemów w trakcie jego realizacji).
Dodatkowo, po zakończeniu projektu, inwestorzy otrzymują wyceny elementów wyposażenia, materiałów wykończeniowych użytych w projekcie i usług niezbędnych do jego zrealizowania.
Cena szczegółowego projektu wnętrz zależy od zakresu prac i ustalana jest indywidualnie, po zapoznaniu się z oczekiwaniami inwestorów i układem pomieszczeń w projektowanym budynku, czy lokalu, stylu wnętrz w jakich ma być utrzymany projekt, a także ilości i przeznaczenia pomieszczeń wchodzących w zakres projektu.
Istnieje oczywiście przelicznik „cena za metr kwadratowy” ale nie jest on zbyt miarodajny, bo bardzo często na małej powierzchni jest więcej pracy przy projektowaniu, niż na powierzchni dużo większej, a projekt pomieszczeń o różnym przeznaczeniu ma inny stopień trudności.

NADZÓR AUTORSKI– czyli usługa opcjonalna

Ta usługa wyceniania jest według stawki godzinowej za pobyt na miejscu realizacji inwestycji, plus koszty dojazdu i polega na regularnych wizytach na budowie w celu kontrolowania, czy przebieg prac wykonawczych, zgodny jest z założeniami projektu wnętrz. W przypadku korzystania z usług profesjonalnych firm wykonawczych, zwykle taka usługa nie jest niezbędna do prawidłowego zrealizowania projektu.

PRACA NAD PROJEKTEM WNĘTRZ – czyli jak to wygląda w praktyce

Standardowy przebieg prac projektowych (dotyczy PROJEKTU SZCZEGÓŁOWEGO) wygląda następująco.

1. Każdy szczegółowy projekt wnętrz rozpoczyna się od rozmowy z inwestorami, podczas której ustalany jest zakres prac oraz ich oczekiwania związane z projektem. Na tej podstawie ustalana jest cena za prace projektowe. W przypadku jej zaakceptowania przez inwestorów, sporządzana jest umowa. W momencie jej podpisania, wpłacany jest zadatek w wysokości 30% wartości projektu. Rozmowa może być przeprowadzania podczas spotkania organizowanego w pracowni, telefonicznie ale istnieje też możliwość zorganizowania takiego spotkania na miejscu budowy czy remontu.

2. Kolejny krok to pomiary na budowie (inwentaryzacja) – dotyczy to projektów „miejscowych”. Mają one na celu zweryfikowanie zgodności stanu istniejącego z projektem budowlanym. Zwykle występują pomiędzy nimi pewne rozbieżności, które należy uwzględnić żeby uniknąć błędów w wykonywanym projekcie wnętrz.
W przypadku projektów wykonywanych „online”, inwentaryzacja nie jest wykonywana, a prace projektowe wykonywane są w oparciu o dokumentację projektu budowlanego, dostarczonego przez inwestorów i muszą się oni liczyć z tym, że podczas realizacji projektu mogą wystąpić pewne rozbieżności z otrzymaną dokumentacją projektu, które trzeba na bieżąco weryfikować.

3. Po pomiarach nadchodzi kolej na spotkanie z inwestorami, w celu wybrania materiałów wykończeniowych i elementów wyposażenia. Ma to miejsce w trakcie wspólnych wypraw do sklepów z wyposażeniem wnętrz, w trakcie których wybierane są najbardziej istotne dla projektu materiały i elementy wyposażenia (płytki, ceramika łazienkowa, meble itd.). Przed wizytami w sklepach, inwestorzy otrzymują drogą mailową ankietę z pytaniami, która ma na celu zorientowanie się w ich preferencjach związanych z charakterem wnętrza i oczekiwaniach odnośnie wyglądu projektowanych wnętrz, oraz ustalenie jakie elementy wyposażenia mają się w nim znaleźć. Jest to szereg szczegółowych pytań, dotyczących wszystkich pomieszczeń wchodzących w zakres projektu, a także preferencji w kwestii kolorystyki, elementów wyposażenia, rodzajów materiałów, czy rozwiązań, które chcieliby zastosować w projektowanym wnętrzu.
W przypadku projektów wykonywanych „online” wspólne wizyty w sklepach nie wchodzą w zakres projektu, a dobór materiałów i elementów wyposażenia wykonywany jest przez projektanta, w porozumieniu z inwestorami.

4. Następnie rozpoczynają się prace projektowe, które trwają do momentu przygotowania koncepcji projektu. Czas ten jest określony w umowie. Koncepcja projektu wnętrz oparta jest na wcześniej wybranych, konkretnych materiałach i elementach wyposażenia oraz ustaleń z inwestorami i przedstawiana jest w formie wizualizacji (zwykle 2-4 wizualizacje z danego pomieszczenia) oraz panoram 360.
Wizualizacje wraz z linkami do panoram 360, przesyłane są do inwestorów drogą mailową, dzięki czemu mają oni szansę, na spokojne zastanowienie się nad ewentualnymi zmianami w koncepcji.
Uwagi dotyczące ewentualnych zmian w koncepcji przekazywane są przez nich na kolejnym spotkaniu, telefonicznie albo drogą mailową – tu wybór zależny jest od ustaleń pomiędzy stronami i rodzaju współpracy.
Koncepcja projektu poprawiana jest do momentu, w którym nie zostanie zaakceptowana przez inwestorów.
W momencie przedstawienia koncepcji (przesłania inwestorom wizualizacji i linków do panoram 360), wpłacają oni kolejne 30% zapisanej w umowie ceny za projekt.

5. Po zaakceptowaniu koncepcji przez inwestorów, w momencie, kiedy zadeklarują oni, że do projektu nie będą już wprowadzane żadne zmiany, rozpoczyna się ostatni etap prac projektowych – przygotowywanie dokumentacji projektu, czyli rysunków dla wykonawców, wraz z opisami dotyczącymi materiałów i elementów wyposażenia użytych w projekcie, a także zestawień wszystkich elementów wyposażenia i materiałów wykończeniowych użytych w projekcie.
Po jej zakończeniu projekt  przekazywany jest inwestorom.
W tym momencie wpłacana jest przez nich ostatnia część zapłaty za projekt, czyli pozostałe 40% ceny projektu. Po wpłacie całej należności za projekt, inwestorzy otrzymują jeszcze drogą mailową kompletną dokumentację projektu wnętrz w formacie PDF, wraz z opisami.
Dodatkowo, w czasie mniej więcej trzech tygodni od zakończenia projektu, przygotowywane są dla nich wyceny wszystkich materiałów i elementów wyposażenia, które zostały użyte w projekcie, a także prac związanych z jego realizacją, takich jak np. wykonanie mebli, kominka, czy schodów.
Na tym kończy się współpraca związana z projektem.

Jednak (niezależnie od tego, czy inwestorzy zdecydowali się na nadzór autorski) w trakcie trwania prac związanych z realizacją projektu, w przypadku jakichkolwiek niejasności czy problemów, które mogą pojawić się w trakcie jego realizacji, zawsze mogą oni liczyć na pomoc ze strony projektanta.
Może mieć ona różną formę – od rozmów telefonicznych, poprzez kontakt mailowy, aż po wizyty na budowie. Wszystko zależy od stopnia skomplikowania problemu i możliwości (lub jej braku) rozwiązania go na odległość.

Przewiń na górę