OFERTA

Rodzaje usług realizowane w pracowni oraz krótki opis przebiegu prac na poszczególnych etapach opracowywania projektu wnętrz.

PROJEKTY ARANŻACJI WNĘTRZ – czyli projekty koncepcyjne

Tego typu opracowania bazują głównie na materiałach dostarczonych przez klienta (rzuty, przekroje), zwykle zawierają:

– projekt funkcjonalny wnętrza
– projekt posadzek
– projekt oświetlenia

W projektach tych nie są uwzględniane detale – kolory, materiały, rozwiązania meblowe.
Zwykle przedstawiane są one w postaci rzutów poziomych. Nie są do nich wykonywane realistyczne wizualizacje.
W szczególnych przypadkach, zakres opracowania takiego projektu wnętrz może zostać zwiększony.
Ceny takich projektów zależą od wielkości i stopnia szczegółowości opracowania.
Czas przygotowania takich projektów jest zwykle krótki, jest więc to dobre rozwiązanie dla tych, którzy potrzebują ich „na wczoraj”, a jednocześnie dokładnie wiedzą co chcą mieć w projektowanych wnętrzach, natomiast niespecjalnie „mocno” czują się w kwestiach technicznych, takimi jak na przykład rozplanowywanie oświetlenia.

SZCZEGÓŁOWE PROJEKTY WNĘTRZ – czyli projekty właściwe

Ten rodzaj projektu wnętrz wymaga szczegółowych pomiarów (inwentaryzacji) na miejscu budowy/remontu i zawiera standardowo następujące opracowania:

– projekt rozplanowania funkcji wnętrza
– wskazania budowlane (wszelka lekka zabudowa trwała), zmiany układów ścian itp.
– wskazania wod. kan. i C.O.
– projekt rozmieszczenia gniazdek elektrycznych
– projekt rozmieszczenia opraw oświetleniowych i przypisanych im wyłączników
– projekt sufitów z gips. karton.
– projekt posadzek
– projekt ułożenia płytek ściennych (łazienki)
– projekty mebli (wiatrołap, hol, kuchnia, łazienki oraz, opcjonalnie – pozostałe pomieszczenia)
– dobór mebli gotowych (zwykle w pokojach o ile nie projektuje się do nich mebli)
– projekt kominka (jeżeli jest w zakresie projektu)
– projekt schodów (jeżeli są w zakresie projektu)
– dobór kolorystyki
– komputerowe wizualizacje projektowanych pomieszczeń

W cenie tego projektu jest również pomoc w doborze materiałów wykończeniowych i elementów wyposażenia (wspólne wizyty w sklepach) oraz pomoc w trakcie realizacji projektu (w przypadku wystąpienia problemów).
Dodatkowo, po zakończeniu projektu, inwestor otrzymuje wyceny materiałów i usług niezbędnych do jego zrealizowania.
Cena szczegółowego projektu wnętrz zależy od zakresu prac i ustalana jest indywidualnie, po zapoznaniu się z oczekiwaniami klienta i układem pomieszczeń w projektowanym budynku, czy pomieszczeniu.
Istnieje oczywiście przelicznik „od metra” ale nie jest zbyt miarodajny, bo często na małej powierzchni jest więcej pracy przy projektowaniu, niż na powierzchni większej.

NADZÓR AUTORSKI– czyli usługa opcjonalna

Ta usługa liczona jest według stawki godzinowej i polega na regularnych wizytach na budowie w celu kontrolowania, czy przebieg prac wykonawczych, zgodny jest z założeniami projektu wnętrz. W przypadku korzystania z usług profesjonalnych firm wykonawczych, zwykle taka usługa nie jest niezbędna.

PRACA NAD PROJEKTEM WNĘTRZ – czyli jak to wygląda w praktyce

Standardowy przebieg prac projektowych (dotyczy PROJEKTU SZCZEGÓŁOWEGO) wygląda następująco.

1. Każdy szczegółowy projekt wnętrz rozpoczyna się od wstępnego spotkania z inwestorami, na którym ustalany jest zakres prac oraz oczekiwania klienta związane z projektem. Na tej podstawie ustalana jest cena za prace projektowe. W przypadku jej zaakceptowania przez inwestorów, sporządzana jest umowa. W momencie podpisania umowy, wpłacany jest zadatek w wysokości 30% wartości projektu. Spotkanie zwykle organizowane jest w pracowni ale istnieje oczywiście możliwość zorganizowania go na miejscu budowy czy remontu.

2. Kolejny krok to pomiary na budowie (inwentaryzacja). Mą one na celu zweryfikowanie zgodności stanu istniejącego z projektem budowlanym. Zwykle występują pomiędzy nimi pewne rozbieżności, które należy uwzględnić żeby uniknąć błędów w wykonywanym projekcie wnętrz.

3. Po pomiarach nadchodzi kolej na spotkanie z klientem, w celu wybrania materiałów wykończeniowych i elementów wyposażenia. Ma to miejsce w trakcie wspólnych wypraw do sklepów i hurtowni, w trakcie których wybierane są najbardziej istotne dla projektu materiały i elementy wyposażenia (płytki, ceramika łazienkowa, meble itd.). Przed wizytami w sklepach, klient otrzymuje drogą mailową ankietę, która ma na celu zorientowanie się w jego preferencjach związanych z charakterem wnętrza, oraz ustalenie jakie elementy wyposażenia mają się w nim znaleźć. Jest to szereg szczegółowych pytań, dotyczących na przykład wyposażenia kuchni, czy łazienki ale także jego preferencji w kwestii kolorystyki, rodzajów materiałów, czy rozwiązań, które chciałby zastosować w projektowanym wnętrzu.

4. Następnie rozpoczynają się prace projektowe, które trwają do momentu przygotowania ,strong>koncepcji projektu. Czas ten jest określony w umowie. Koncepcja projektu wnętrz oparta jest na wcześniej wybranych, konkretnych materiałach i elementach wyposażenia oraz ustaleń z inwestorami i przedstawiana jest w formie wizualizacji (zwykle 3-5 widoków z danego pomieszczenia).

Inwestor otrzymuje płytę CD z wizualizacjami, dzięki czemu ma szansę, na spokojne zastanowienie się nad ewentualnymi zmianami w koncepcji.
Uwagi dotyczące ewentualnych zmian w koncepcji przekazywane są przez niego na kolejnym spotkaniu, telefonicznie albo droga mailową – tu wybór należy do klienta.
Koncepcja projektu poprawiana jest tak długo, dopóki nie zostanie zaakceptowana przez inwestora.
W momencie przedstawienia koncepcji (przekazania płyty CD z wizualizacjami), wpłacane jest kolejne 30% zapłaty za projekt.

5. Po zaakceptowaniu koncepcji przez inwestora, w momencie, kiedy do projektu nie będą już wprowadzane żadne zmiany, rozpoczyna się ostatni etap prac projektowych – przygotowywanie dokumentacji projektu, czyli rysunków dla wykonawców, wraz z opisami dotyczącymi materiałów i elementów wyposażenia użytych w projekcie.

Po jej zakończeniu projekt (w dwóch egzemplarzach) przekazywany jest inwestorowi.

W tym momencie wpłacana jest ostatnia część zapłaty za projekt, czyli pozostałe 40% ceny. Na koniec, klient otrzymuje jeszcze drogą mailową kompletną dokumentację projektu wnętrz w formacie PDF, wraz z opisami.
Dodatkowo, w czasie mniej więcej dwóch tygodni od zakończenia projektu, przygotowywane są dla inwestora wyceny wszystkich materiałów i elementów wyposażenia, które zostały użyte w projekcie, a także praz związanych z jego realizacją, takich jak np. wykonanie mebli, kominka, czy schodów.
Na tym kończy się współpraca związana z projektem.

Jednak (niezależnie od tego, czy klient zdecydował się na nadzór autorski) w trakcie trwania prac związanych z realizacją projektu, w przypadku jakichkolwiek niejasności czy problemów, które mogą pojawić się w trakcie realizacji, zawsze może liczyć na pomoc ze strony projektanta.
Może mieć ona różną formę – od rozmów telefonicznych, poprzez kontakt mailowy, aż po wizyty na budowie. Wszystko zależy od stopnia skomplikowania problemu i możliwości (lub jej braku) rozwiązania go na odległość.

Przewiń na górę